Bakraç (Koşma)

Sallanı sallanı gelir pınardan

Bakracı söyler her iki yanaktan

Muradım belleri sarar savaktan

Bakracı söyler her iki yanaktan

 

Yeşilin üstüne de al incinir

Elinin tersine de kul düşürür

Sarılıp yatmağa da kol gerilir

Aşığı çeker her iki belikten

 

Saydı divaneye aklım zorundan

Yazdı edebime sükut erinden

Verdi nazarıma şahit kulundan

Yarini seçer her düşü canından

 

Hasret kalıp diz üstüne yıkıldım

Pazar kılıp yol üstüne oturdum

Şeytan dedi kul üstüne kuruldum

Şerrini düzer her kişi yolundan

 

Dost elinden ırak düştü sarayım

Gönül kasrı yarelendi yüreğim

Felek sattı insan kârı nideyim

Sadrımı bezer her gülü çemenden

 

Gönül suyu yüreğimden akıyor

Gayret sa’yi Kuran’ımdan çavıyor

Benim yarim sözü sazdan ölçüyor

Bağrımı sarar her gayri yürekten

 

Evlerinin önü de elvan elvan

Kokarmış da lale nergis gül eyvan

Yar uğruna kokarmış derde reyhan

Gülşeni döşer her yadı çiçekten

 

Bağların güzeli güllere nazar

Çemende eyleşir yarine hazar

Dağlara düşermiş perçemi çeker

Yücesi zalım her izi dölekten

 

Yan dedi yan dedi Rabbim ümmete

Ben yanmassam kimler yanar eşkine

Hazan kıldın can bedende gel diye

Sadrını açar her sözü fetadan

 

Ele verdim gülüm gülşenim ağlar

Yola düştüm yarim dövünür söyler

Cana verdim canan kudretten eyler

Kadrini sorar her  güle çemenden

 

Bir yar için nice yiğit yıkılır

Su başında onbeş suna bakışır

Bir kadere çifte güzel yazılır

Gönlünü eyler her iki kucaktan

 

İbrişim atkının teli söylesin

Kargı kamış gibi dalı uzasın

Dua saldım ardı sıra yanasın

Aşkını yazar her iki dudaktan

 

Benim yarim mani dizer bakraca

Sağı benim solu senin ortaca

Hayat budur kimler çözer bulmaca

Yazgısı şeçer her iki suvaktan

 

Derdim artar dünü günü ahmedim

Ele güne düştüm seni diledim

Cenneti alaya beli niyetim

Mizanı tartar her iyi yazandan

 

Ahi kul ahmedim böyle işlerim

Oturmuş hasbihal eder eşlerim

Hakk yoluna feda olsun canlarım

Sevabı katlar her iki günahtan

 

NOT: Bu şiirin adının bakraç olmasının nedeni Bakracın iki kulplu olup

hayatın da iki kişi tarafından çekilmesi gerektiği düşüncesindendir.

 

 

aşık ahi kul ahmede bunları yazmak nasib olmuştur.

15 Nisan 2013
Okunma
bosluk

Gövel ördek yarim sesil sesil (Koşma)

Al yeşiller içinde gövel ördek

Saalır sulara ağşam sesil sesil

Al kanadın sarar börüne kirik

Daalır göllere ağşam sesil sesil

 

Telli turnam süzüldüğü Seyfe

Al kızıl ağzıynan kanadı zülfe

El sanır karışmış kırmızı güle

Yağar obaya ağşam sesil sesil

 

Yurt mu edindin Seyfe gölü turnam

Var git yarime gül datlıca derman

Yatırsın koluna al kanlı çemren

Akar kollara ağşam sesil sesil

 

Şu göğnüm eğlenmez oldu elaman

Aklımı aldırdım gömlek giyaman

Salası verilir yoktan vayanam

Bakar sorana ağşam sesil sesil

 

El kavuşturup Hakk’a karşı durdum

Tamuya varmayıp uçmağa yandım

Doğru kullar ile de sıdka erdim

Yanar canana ağşam sesil sesil

 

Açar perçemini kaşı kemane

Yazar defterini kimi divane

Yeter güllerini çifte domura

Sarar kuşağa ağşam sesil sesil

 

Ezselden ezelden gülüm ezelden

Yakuttan döşedim yollar tezelden

Bağlardan bahçadan açar çiçekten

Takar başına ağşam sesil sesil

 

İkrar veren kararını bozar mı

Ben geçeyim eteğini çemrer mi

Kız varken dula da rağbet olur mu

Yağar zülfüne ağşam sesil sesil

 

Dallar içinde selviye benzettim

Allar içinde yarime elettim

Canlar içinde canana yazıtdım

Sarar bağrına ağşam sesil sesil

 

Yörü güzelim de yolun kesmezler

Yalan söyleyip de ikrar vermezler

Güzel sevdi diye tutup asmazlar

Çalar sineme ağşam sesil sesil

 

Ben yarimi gelişinden tanırım

Al kınalı ellerinden dererim

Kış bahar demem nazına düşerim

Çeker kaşına ağşam sesil sesil

 

Var mı acep senden gozel yaratmış

Aşk kemendin boynumuzdan dolatmış

Yemez içmez Allah diye bilinmiş

Yakar cemale ağşam sesil sesil

 

Ahi kul ahmed de yanar yakılır

Aşıklara behlül olmuş söylenir

Sofrasına kara düşmez uzatır

Yoğdur fak’rine ağşam sesil sesil

 

 

aşık ahi kul ahmede nasibdir.

17 Mart 2012
Okunma
bosluk
kırşehir Son Yazılar FriendFeed

Dili Seç

cami alttan ısıtma
halı altı ısıtma
cami ısıtma
cami ısıtma