Gövel ördek yarim sesil sesil (Koşma)

Al yeşiller içinde gövel ördek

Saalır sulara ağşam sesil sesil

Al kanadın sarar börüne kirik

Daalır göllere ağşam sesil sesil

 

Telli turnam süzüldüğü Seyfe

Al kızıl ağzıynan kanadı zülfe

El sanır karışmış kırmızı güle

Yağar obaya ağşam sesil sesil

 

Yurt mu edindin Seyfe gölü turnam

Var git yarime gül datlıca derman

Yatırsın koluna al kanlı çemren

Akar kollara ağşam sesil sesil

 

Şu göğnüm eğlenmez oldu elaman

Aklımı aldırdım gömlek giyaman

Salası verilir yoktan vayanam

Bakar sorana ağşam sesil sesil

 

El kavuşturup Hakk’a karşı durdum

Tamuya varmayıp uçmağa yandım

Doğru kullar ile de sıdka erdim

Yanar canana ağşam sesil sesil

 

Açar perçemini kaşı kemane

Yazar defterini kimi divane

Yeter güllerini çifte domura

Sarar kuşağa ağşam sesil sesil

 

Ezselden ezelden gülüm ezelden

Yakuttan döşedim yollar tezelden

Bağlardan bahçadan açar çiçekten

Takar başına ağşam sesil sesil

 

İkrar veren kararını bozar mı

Ben geçeyim eteğini çemrer mi

Kız varken dula da rağbet olur mu

Yağar zülfüne ağşam sesil sesil

 

Dallar içinde selviye benzettim

Allar içinde yarime elettim

Canlar içinde canana yazıtdım

Sarar bağrına ağşam sesil sesil

 

Yörü güzelim de yolun kesmezler

Yalan söyleyip de ikrar vermezler

Güzel sevdi diye tutup asmazlar

Çalar sineme ağşam sesil sesil

 

Ben yarimi gelişinden tanırım

Al kınalı ellerinden dererim

Kış bahar demem nazına düşerim

Çeker kaşına ağşam sesil sesil

 

Var mı acep senden gozel yaratmış

Aşk kemendin boynumuzdan dolatmış

Yemez içmez Allah diye bilinmiş

Yakar cemale ağşam sesil sesil

 

Ahi kul ahmed de yanar yakılır

Aşıklara behlül olmuş söylenir

Sofrasına kara düşmez uzatır

Yoğdur fak’rine ağşam sesil sesil

 

 

aşık ahi kul ahmede nasibdir.

17 Mart 2012
Okunma
bosluk
kırşehir Son Yazılar FriendFeed

Dili Seç

cami alttan ısıtma
halı altı ısıtma
cami ısıtma
cami ısıtma