Üç beş huri veresi

Bin bir adın var sübhan

Yüzbin sıfat içeri

Bir iş düştü kıl derman

Bin bir şifa veresi

               ***

Yüzbin huri neylersin

Has kullara peylersin

Ben kimin kötüsüyüm

Üç beş huri veresi

            ***

Has kulun Mustafa mı

Rahmetinin meravı mı

Şefaati mücrime mi

Beni mücrim kılası

                devamı yazılır inşallah

                   ahi kul ahmed

20 Temmuz 2011
Okunma
bosluk

bir gelin

Pınar başında çift testi doldurur

Kimleri ardında dağlar bir gelin

Kalem kaşında çift aşık soldurur

Elleri koynunda bağlar bir gelin

                     ***

Düşmüş bir soysuza selam durdurur

Yedi çocuk ile çarşı gezdirir

Dördü peşinde felek diş sıktırır

Her batında bahta ağlar bir gelin

                        ***

Zevke varmış garibime işkence

Doğur getir hakettikçe tokuna

Hoyrat bir erkek sesi duyuverse

Ümid ile kader bozar bir gelin

                        ***

Ne etsen neylesen söylemez dili

On dördünde duvak örtmüş hoş lebi

Yirmibeşde bükülüvermiş beli

Mani ile yazgı düzer bir gelin

                        ***

Yıkık avluya da boz hasır serer

Körpe yavrusuna da göğsün gerer

Üçü bir kucakta da melül uyur

Kol kanat gerer kuzusun bir gelin

                         ***

Kalınca bir zaman kendi kendine

Seyreder yıldızları bir umudla

Derinde derdi çıkmaz her kantara

Ağladıkça derdi artar bir gelin

                       ***

Seneden aydan komşudan habersiz

Okur üç beş yazı anlar insan buz

Gözler uçuk derdi gamı çaresiz

Gözü kaşı kara yazar bir gelin

                      ***

Kazmayınan kazar da bostan yapar

Oğlu mehmed de babasına çalar

Su çevirir geverden bahçe sular

Sırtta çocuk elde çapa bir gelin

                         ***

Kul ahmed biz bu geline ne deriz

Kına görmez saçlarını tararız

Sofrasında usul adap görmeyiz

Bağdaş kura eller dua bir gelin

                        ahi kul ahmed

20 Temmuz 2011
Okunma
bosluk

ahına bahane

Sual ettim şu bülbülü

Ahına bahane nedir

Güle sordum o bülbülü

Aşkına bahane nedir

                 ***

Bir mihnete düşme bülbül

Var dost ile ağla bülbül

Dikenler hay sabrı cemil

Şarkına makamın nedir

                 ***

Seherlerde öter misin

Bahar bekler güler misin

Güle taat kılar mısın

Bu aşk-ı meramın nedir

                     ***

El vermez zaman el vermez

Kul gonca gülden el almaz

Düşen düşmüş heç darlanmaz

Bu aşk-ı metaın nedir

                  ***

Kul ahmedim ibret mi yok

Zikri hakkın yakini çok

Bir gün hazan döner gör bak

Bu aşk-ı acunun nedir

                                 ahi kul ahmed

20 Temmuz 2011
Okunma
bosluk

sinem yaralıdır

Kirpiklerin ok eyleme

Vurma sinem yaralıdır

Baharımı güz eyleme

Salma sinem maralıdır

                  ***

Kadrimi bilmeze mihnetim

İndinde var mı kıymetim

Bir acı kahve hatırım

Yıkma canım yaralıdır

                  ***

Eğer satmaksa maksadın

Yoktur kadrine mihnetim

Selam eyleye vefalım

Koma canan daralıdır

                 ***

Gülü bülbülden sevesi

Türkü çığırıp yanası

Garip bekleyen anası

Varma gözler sulanıdır

                   ***

Zaman geçmiş kimler ölmüş

Ölen sinede ataşmış

Burda ölmez orda yanmış

Yan da gönlün ölelidir

                ***

İncitme ahmedim kulu

Vur sineler hak gülşeni

Kimse giymez kara donu

Giy de kullar yanalıdır…

                            ahi kul ahmed

20 Temmuz 2011
Okunma
bosluk

Gel gidelim dosta gönül

Zaman geçti devir döndü

Gel gidelim dosta gönül

Bu dünyanın şevki kaçtı

Gel gidelim dosta gönül

                  ***

Salih kullar kondu göçtü

Kötülere fesat düştü

Cümle sıdka nida oldu

Gel gidelim dosta gönül

                  ***

Şeytan kemendini attı

Gönül kararuban öldü

İyi dirlik şirke döndü

Gel gidelim dosta gönül

                 ***

Okur alim tutmaz zalim

Cahil bilmez haddin şahım

Dalkavuklar safa sürün

Gel gidelim dosta gönül

                   ***

Emri mağruf şiddet oldu

Bid’at çıktı sünnet battı

Rızık hakken riskten bildi

Gel gidelim dosta gönül

                   ***

Yüz bin cefa kılsan bana

Senden yüzüm dönmez bana

Canım dahi alsan bile

Gel gidelim dosta gönül

                ***

Seni sevmişem aşk ile

Kul varmışam yokluk ile

Söyleşirem Kur’an ile

Gel gidelim dosta gönül

                  ***

Çal de çalam hırsız olam

İlim neme aşka düşem

Dervişlere yoktur kalem

Gel gidelim dosta gönül

                 ***

 Ahmed kulun aşık ise

Salatına sadık ise

“kul” sözüne layık ise

Gel gidelim dosta gönül

                 ***

Kul ahmed sözün tutulmaz

Bahana nazar kılınmaz

Ölüm dostları heç ırmaz

Gel gidelim dosta gönül

                      ahi klul ahmed

20 Temmuz 2011
Okunma
bosluk

acun

 Dünyada şer çorbası içenler

Acun size de kalmış mı ola

Dünyaya dost deyip de koşanlar

Acun size de gülmüş mü ola

                      ***

Dünya kime yar, gel hüve-l baki

İsraf etme ömrün ahir belli

Ecel şavkı vurur dostun dahi

Acun bize de gülmüş mü ola

                     ***

Varmış ömrüm elli beşe ermiş

Nazik tenlerim çekilir olmuş

Gözümden yaşlar süzülüp inmiş

Acun bana da güler mi ola

                       ***

Koşup arı abdest almaz idin

Beş vakit daveti tınmaz idin

Ahlak fakirin erdemi derdin

Acun gülüm de solmuş mu ola

                       ***

Nerdedir ağaları beyleri

Giyer idi al yeşil donları

Kara toprak örttü sultanları

Acun canım da çekmiş mi ola

                    ***

Malik-ül Mülke Süleyman mısın

Kul iken kullara Süleyman mısın

Öl haberine Süleyman mısın

Acun halim nedir, beter m’ola

                                  ahi kul ahmed

20 Temmuz 2011
Okunma
bosluk

kalmadı dünya

Kamu mülke hükümran olan

Süleymana kalmadı dünya

Yollar aşıp dağları delen

Ferhat’a da kalmadı dünya

                 ***

Her an zikrile Allah diyen

Şükr ile yoğundan veren

Ölmeden evvel ölün diyen

Dervişe de kalmadı dünya

                     ***

Diline kadar kurtlar saran

Çileli sabrı adem olan

Zikri zorluğa dua eden

Eyyübe de kalmadı dünya

                  ***

Hak yarattı nurundan Allah

Rahmetine merav kıldı billah

Müslümana gavs rasülüllah

Muhammed’e kalmadı dünya

                    ***

Hicrette yatağa sokulan

Zülfikarla kafir biçen

Tükürüğe var geri duran

Ali’ye de kalmadı dünya

              *** 

Evveli kuyuya atılan

Mısır’da köle satılan

Zeliha’ya gömlek yırttıran

Vezir Yusuf’a kalmadı dünya

                      ***

Yusuf Yusuf deyu inleyen

Ne olursan ol gel, gel diyen

Yaratılanı haktan hoş gören

Erenlere kalmadı dünya

                    ***

Yunus’du eyu laflar dizen

Ferhattı şirine dağ delen

Hüseyin’e kerbela kılan

Cümlesine kalmadı dünya

                  ***

Musa idi ol kelim olan

Yuşa ile hem kader bozan

Turda ayağını çıkaran

Musa’ya da kalmadı dünya

                        ***

Bir gün dağların dümdüz ola

Düzenin öylece bozula

Denizin kement atıp geçe

Sana, sana da kalmaz dünya

                   ***

Herkes öle kim kala geri

Dünya yite kalmaz eseri

Hüve-l baki ölmez didarı

Ya Baki, Ya Baki, Ya Baki

                    ***

Kul ahmedim sen söyle dur

Ne hakir ol ne cenk eyle gör

Ahi deyu kalem çalıp otur

Sana da kalmaz, kalmaz dünya

                                   ahi kul ahmed

20 Temmuz 2011
Okunma
bosluk

sana da gelir bana da

 Ey gül ayrılık

Sana da gelir

Bie gün eğilmek

Sana da gelir

Bana da gelir

            ***

İncitme kullar

Yadetme eller

Dikenli güller

Sana da gelir

Bana da gelir

           ***

Ol benim halim

Rahmana malüm

Şu yaman ölüm

Sana da gelir

Banda gelir

           ***

Hak yazdı kuldur

Kul göçer handır

Bir kara dondur

Sana da gelir

Bana da gelir

            ***

Edeple varıp

Lütufla dönmek

Haddini bilmek

Ana da gelir

Bana da gelir

               ***

Ahmedim hoş mu

Gözlerin yaş mı

Cehennem boş mu

Sana da gelir

Bana da gelir

               ahi kul ahmed

20 Temmuz 2011
Okunma
bosluk

görelim neyler

 Daim zikreyle anı

Görelim didarını

Alemin sultanını

Allah görelim neyler

                 ***

Allah diyen bizarı

Derviş kılar ününü

Cümle kamu varını

Allah kulunu neyler

                 ***

Her umduğum Allah’tan

Düşürmeyem dilimden

Gonca gülüm dalından

Allah gülünü neyler

                ***

Aç kılar açık kılar

Bir vakit sabrın dener

Sonra gülle karşılar

Allah dikeni neyler

               ***

Hidayet eyle heman

Erişe derde derman

Açıla perde yaran

Allah sırrını söyler

                ***

Bu tevirler nerdendir

Ne söylesen ondandır

Can aleme ondandır

Allah hepisin neyler

                 ***

Kani kahra sabreyle

Ar’ namusu terkeyle

Beni seni cem’eyle

Allah gayriyi neyler

            *** 

Leylaya mecnun olsan

Musa’ya asa olsan

Rahmana derviş varsan

Allah asiyi neyler

            ***

Mecnunun adı kalmış

Sıdkımın yadı biliş

Ahmedim seni demiş

Allah bu kulu neyler

              ***

Döne döne biçare

Aşk boyadı bi çare

Öl yazıldı bi çare

Allah yumayı neyler

                ***

Gündüz çalışam terle

Gece kılınan yerde

Dua işinden önde

Allah cayanı neyler

                ***

Kamu alem dilinde

Sevgisi gönüllerde

Güllerle dalında

Allah diyelim neyler

                  ***

Ben’i sen’i terk ettim

İsyanımı hal ettim

Gariplere el kattım

Allah cennetin neyler

               ***

Ummanda katren olsam

Sütre salatına hem

Küfre kalem çalsam

Allah rızasın neyler

                  ***

Nettin kul ahmed nettin

Bir ince yoldur gittin

Sırata bostan ektin

Allah şalağı neyler

             ***

Neylerse güzel eyler

Dosta düşmanlar kılar

Horluğu kemal sayar

Allah dostunu neyler

                 ahi kul ahmed

20 Temmuz 2011
Okunma
bosluk

Hakk’ın gül didarına Halil’im diyen menem….

Benim canım güzeldir

Dost yüzün bakan menem

Katrem deryaya varır

Irmağım akan menem

*

Irmak olup çağlarım

Gah ağlar gah gülerim

Nefsime taş bağlarım

Kibri kin yıkan menem

*

Kırdım nefsin çerisin

Giydim takva libasın

Pak eyledim odasın

Gel gönlü yuyan menem

*

Hak didarın hoş durur

Fakirinde taht kurur

Kafir fakrı ne bilir

Didarın bakan menem

*

Hikmet ile her bir iş

Taat kıla yazu kış

Şöylece yadı biliş

Yıkılmaz duran menem

*

Cümle cana hükmeden

Damarlarda kaynayan

Bin lisanla söylenen

Tercüman olan menem

*

Nemrud kim ibrahime

Bostan yap ateşine

Hakkın gül didarına

Halilim diyen menem

*

Ne yoksul ne hoyratsın

Ne köşk ne saraydasın

Miskinler gönlü tahtın

Gel gir turabın menem

*

Bırak beni yanayım

Kül olup savrulayım

Muhammede post olayım

Var bak tebaan menem

Ne ilmim ne taatim

Ne gücüm ne takatim

Meğer ki inayetim

Ver gör şakıyan menem

*

Ya rahmanım ya rahman

Sen dertlere ol derman

Bu acize kıl ferman

Gökte burağın menem

*

Bunlar senin kulların

Günahı çok bunların

Sal bunları ahilerim

Postta oturan menem

Ben eyiyem kim gani

Gel bekliyem hoş seni

Var esirgeme sen bunu

Uçsa burakla menem

*

Adıma kul’u takdım

Sırrı aleme çaktım

Levhi kalemden yazdım

Dilde söylenen menem

 *

Ol rasulü Mustafa

Sefer kıla Allah’a

Ümmet haydi namaza

Ol sırra imam menem

 *

                          ahi kul ahmed

20 Temmuz 2011
Okunma
bosluk
kırşehir Son Yazılar FriendFeed

Dili Seç

cami alttan ısıtma
halı altı ısıtma
cami ısıtma
cami ısıtma