Özel gün ve durumlarda edilebilecek örnek bir dua

Etiketler: ,,

Ya Erhamerrâhımîn!.. Sübhane Rabbiye’l Aliyyi’l a’lel vehhâb.

Euzübillahimineşşeytanirracîm- Bismillâhirrahmânirrahıym.

Elhamdülillahi Rabbil alemîn..Vessaletü vesselâmü alê rasûlinê Muhammedin ve alê êlihî ve sahbihî ecmeıyn.

Ey bütün mükevvenâtı yaradan,  mevcudâdı yoktan vareden,  canlılara hayat veren,  tüm mahlûkâtı rızıklandıran, âlemleri terbiye edip, kemâle erdiren,  darda kalana yetişen, dua edene icâbet eden, günahlarına pişman olup tevbe edenleri bağışlayan , kulunun dua ve niyazından hoşnut olan  Rabbimiz!  Bu duygularla affını diliyor, rahmetini umuyor,  bereketlerini bekliyoruz  ihsan eyle, Ya Rabbi.

 

İlahi Allâm’ül- Guyûb, Settârul- uyûp  ve  Gaffâr’üz-zünûpsun,  bütün hallerimizi,  gizli ve âşikârımızı bilensin, ayıplarımızı lütf-u kereminle örtensin, “Gaffâr” ism-i şerîfin hürmetine günahlarımızı bağışlayansın,  bize şah damarımızdan daha yakınsın, feryadımızı duyansın, ümidimiz var affedersin. Çünkü affetmeyi çok seversin. Bu imanla ellerimizi açtık, boynumuzu büktük. Sana açılan eller, seni zikreden diller, senin aşkınla yanan gönüller hürmetine bizleri kendine kul, habibine ümmet eyle..

Ya Rabbi.  İnayetine sığındık kapına geldik, hidayetine sığındık lütfuna geldik, kulluk edemedik affına geldik.  Şaşırtma bizi doğruyu söylet, sapıtma bizi hakka yönelt. Sen duyurmazsan bizler duyamayız, sen söyletmezsen bizler söyleyemeyiz, sen sevdirmezsen bizler sevemeyiz. Sevdir bize hep sevdiklerini, yerdir bize hep yerdiklerini, yaret bize hep erdirdiklerini…

Ya Rabbi. YA İlahi;
Şeytanın iğvâsından, nefsimizin kötü arzularından, insan şeytanlarının şerrinden, kâfirin küfründen, fâsıkın fıskından, zâlimin zulmünden, hasetçilerin hasedinden, yüze gülen ikiyüzlülerin şerrinden ve bütün âfât-ı dehriyye ve âfât-ı kevniyyeden, yerden ve gökten gelecek bela ve  musibetlerden cümlemizi muhafaza eyle Ya Rabbi.

Ya Erhamerrâhımîn; büyüğe itaat ve hürmet, küçüğe şefkat ve merhamet kalmadı, haram-helal ayrılmaz, ana-baba sayılmaz,  hısım-akraba aranmaz oldu.  Bundan dolayı her yerde fesat zuhur eder oldu. Bizleri beterinden koru ve bizlere bugünlerimizi aratma Ya Rabbi.

Ya Rabbenâ! ; İbrahim’e Nemrud’un ateşini gülzâr ederken, azgın Nemrud’u bir sivrisinekle helak ettin, mağrur Firavunu suda garkedip ateşe gönderirken, Musa ve inananlara kurtuluş yolları açtın.

Azıp şaşıran,  hak yoldan uzaklaşanların nasıl helak olduklarını ibret alsınlar diye Kur’an dili ile bize haber veren, zaman zaman kısmen de olsa zelzelelerle, yanardağların alev püskürmesiyle, yel, sel, fırtınalarıyla, daha nice bizi ikaz eden hadiselerle uyaran, kimisine memât, kimisine hayat veren, kimisini ağlatıp, kimisini güldüren, Musa’yı Tur’a çağırıken,  Yusuf’u zindana gönderen, dertli Eyyub’e büyük bir imtihandan sonra âfiyet veren, mülkünde dilediğini yapan, hikmetinden sual olunmayan,

 

Her şeye kâdir olan ulu Allah’ım!  Bizleri geçmişten ibret alan, ömrünü boşa harcamayan, nimetlerine şükreden, niçin yaratıldığını fikreden, güzel isimlerini zikreden, ibadetlerini güzelce ifâ eden, son demde de Allah Allah diyerek, huzuruna Müslüman olarak gelen  kullarından eyle Ya Rabbi.

Hükümât-i Cumhuriyyeyi ve İslamiyyeyi adl-ü ihsan üzere dâim eyle.
İslam ordularını karada, denizde, havada her zaman her yerde hayırlı işlerinde mensûr-u muzaffer eyle! Güvenlik güçlerimizi, hakka adalete saygılı, mukaddesatımızın muhafızı eyle, şer güçlere karşı galip eyle  Ya Rabbi.   Müslüman milletimizi, dinsiz, imansız, vatansız, bayraksız, istiklal ve hürriyetsiz, ezansız ve Kur’ansız bırakma Ya Rabbi.

Yâ Erhamerrâhımîn!
Hasta kullarına şifalar, dertli kullarına devalar, borçlu kullarına edâlar nasip eyle.Yüzyıllardır yüzü gülmeyen şu ümmet-i Muhammed’e sen yardım eyle, kafirlere, münafıklara karşı bize direnme gücü ver,İslam düşmanlarını kahr-u perişan eyle

Ya Rabbi. Ömrümüz sona erip, sayılı nefeslerimiz tükendiğinde, sevdiklerimizden, sevildiklerimizden ayrılırken, bütün azalarımız birbirleriyle vedalaşırken, buyurun hulûs-u kalb ile “Eşhedü en lâ ilâhe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlüh.” diyerek çene kapamak cümlemize nasip eyle   Ya Rabbi. Dualarımızı dergâh-ı izzetinde kabul eyle,  Ya Rabbi. Ya İlahî ;   Zât-ı Pâkin ve Celal-i Kibriyan hurmetine,  yapılan hayırlı duaları  “Fetekabbelehâ Rabbühâ bi kabûlin hasenin” sırrına mazhar eyle Ya Rabbi.

 Hâsıl olan sevabı, evvelan bizzat hâce-i kâinât, hulâsa-i mevcûdât , Fahr-i âlem, Nebiyy-i zîşan, meş’ale-i iman, Habib-i edîbin Rasûl-i Ekrem’in Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) efendimizin temiz-pak ruhuna hediye eyledik vâsıl eyle  Ya Rabbi.  İlk insan ve ilk peygamber Hz. Adem’ den bizim peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) ya kadar gelip geçmiş bütün peygamberlerin ruhlarına hediye eyledik   sen vasıl eyle Ya Rabbi.

 Âl-i ezvâc-ı tâhîrât,  ashâb-ı Güzin,  ensar-u muhâcirîn,  tâbiîn, tebe-i tâbiîn,  eimme-i müctehidîn,  müfessirîn, muhaddisîn, ulemâ-i âmilîn, sulehâ-i sâlihîn, agniyâ-i şâkirîn,  fukarâ-i sâbirîn,  bâhusûs ashab-ı hayratta olup ta ölenlerin ruhlarına da hediye eyledik vâsıl eyle Ya Rabbi.   

Sübhâne Rabbike Rabbi-l izzeti ammê yasıfûn. Ve selâmün alel mürselîn. Velhamdülillâhi Rabbil âlemîn. El- fâtiha

 

 

ahi kul ahmede hazırlamak nasib oldu

16 Mayıs 2013
Okunma
bosluk

Safa geldin ramazan

Ey ramazan ramazan

Safa geldin ramazan

Ey güllerim ramazan

Safa geldin ramazan

               ***

Ramazanım ramazan

Sana gönül komazam

Bizi hakka çağıran

Safa geldin ramazan

           ***

Çok özledik gelmedin

Recep şaban bekledin

Hayır umar ümmetin

Safa geldin ramazan

              ***

İlan ettik geldiğin

Çarşı Pazar gezdiğin

Cümle kula dediğin

Safa geldin ramazan

               ***

Hayır senin elinde

Oruç tutan dilinde

Gazap duymaz halinde

Safa geldin ramazan

                  ***

Aman yedim bozulmaz

Allah verir kızılmaz

İlkin kaza sorulmaz

Safa geldin ramazan

                ***

Dilim dursun konuşmaz

Belim çeksin karışmaz

Elim haram kokuşmaz

Safa geldin ramazan

                ***

Kimler oruç tutmazmış

Sokak ayıp bilmezmiş

Tutan ondan utanmış

Safa geldin ramazan

                ***

Avrat açmış açılmış

Evlat saçmış saçılmış

Sokak şeytan doğurmuş

Safa geldin ramazan

              ***

İftar ettik elliye

Dua sunduk hadi’ye

Haydi kullar camiye

Safa geldin ramazan

               ***

Sofra düzdük ahiye

Hoşaf koyduk tas ile

Güllaç gelsin beriye

Safa geldin ramazan

                 ***

Artsın sofra taşmasın

Niyet halis bozmasın

Mevlam versin kısmasın

Safa geldin ramazan

            *** 

Çıplak gezip gezinsem

Üç beş kuruş dilensem

Çorba içsem gerinsem 

Safa geldin ramazan

              ***

Obur yaver yumuldu

Börek çorba kazındı

Tatlı helva rahmetli

Safa geldin ramazan

                ***

Mahya yandı illallah

Safam olsun hayrullah

Gelen düşsün nurullah

Safa geldin ramazan

                 ***

Haydi yallah camiye

Yedik içtik şükrüne

Kulluk etmek her kula

Safa geldin ramazan

                 ***

Rahmet doldu taşmaz mı

Gönül yandı coşmaz mı

Nefsim öldü uçmaz mı

Safa geldin ramazan

                 ***

Namaz kılıp duranım

Oruç tatan kullarım

Azad etsin rahmanım

Safa geldin ramazan

                                  ahi kul ahmed

27 Ağustos 2011
Okunma
bosluk
kırşehir Son Yazılar FriendFeed

Dili Seç

cami alttan ısıtma
halı altı ısıtma
cami ısıtma
cami ısıtma