dursun ustayla yarenlik

Dursun duysun dedim de sarıldım
Yazdın saldın kucağıma okudum
Gurbet ele ocağımı döşedim
Özlemlerin ahı bekler dursunum

*

Türkmenim derdim neslim göçetti
Ağıl otlak dar geldi de terk etti
Anadolu yaylasına çarketti
Alparslanım şahı haklar aslanım

*

Malazgirt açtı bu toprağın dilin
Oğuz Bayat Türkmen Yörük aşretin
Yurt buldu da kuzu saldı yaylanın
Hayvanların başı bekler çobanım

*

Aç kaldı açıkta kaldı bir zaman 
Çıka geldi Hoy’dan bir zahit adam
Bağdat ilinden el aldı ol ferman
Sanatkara AHİ derler civanım

*

Evvel vardı Kayseri’ye han dikti
Cümle sanat erbabına el attı
Bacıları ayrı dizdi dokuttu
Dokuyanın eli hastır dursunum

*

Moğollar sardı var Türkmen yurdunu
Ahiler savundu Kayser burcunu
Bir ermeni deyiverdi sırrını
Ahilerin kanı akar kurbanım

*

vakit bitti
rahmet gitti
avrat kızdı
elveda.

*

zaman ola
ilham gele
kalem çala
bir daha.

*

saldım aklım
döktüm varım
nura vardım
Allah’a

*

selam olsun
sevgim sarsın
sözüm olsun
yarına.

*

yarın olsa
gülüm solsa
gönül aşka
yakıla.

*

aşkın sırrı
zikrin dili
günah kiri
tövbeye.

*

namaz niyaz
tartmaz biraz
muhabbettir
varıla.

*

DURSUN mursun
duysun ölsün
kayık çekmez
ağırsa.

*

dünya aşşa
ruha Yuşa
Hakka vara
kuluysa.

*

çok mu dedim
az mı verdim
söyler RABBİM
nasılsa

*

yeter artık
bitmez saflık
aptal kulluk
neyimse.

*

aşkı buldum
ne mi verdim
salak kulum
dedimse.

*

salak kimmiş
gönlü derviş
hali neymiş
yadımsa.

*

yazam bitmez
selam varmaz
duyan bilmez
nasılsa.

*

aşka düşen
olur salak
salakların
şahıysa.

*

ahi kul ahmed

3 Kasım 2011
Okunma
bosluk
kırşehir Son Yazılar FriendFeed

Dili Seç

cami alttan ısıtma
halı altı ısıtma
cami ısıtma
cami ısıtma