deli gönlün aymazı

Yakana da deli gönül yakana
Kaş göz edip on yiğidi yıkana
Selam saldım gonca gülü derene
Acep gülü kul ahmed’e kokar mı?
*
Süzene de deli gönül süzene
Ela göze kara sürme çekene
Lebler salmış derviş toplar peşine
Acep gönlü kel ahmed’e çalar mı?
*
Sarana da deli gönül sarana
Bahar erdi güller açtı sarana
Benim gönlüm baha vermez yabana
Acep güllü gül ahmed’e koşar mı?
*
Salına da deli gönül salına
Üç gül açmüş Kırşehir’in dağına
Varak gidek karabacak bağına
Acep elli yar ahmed’e yeter mi?
*
Bakana da deli gönül bakana
Sarma sarıp yar koynunda yatana
Bağlar yatak çilpi perde öpene
Acep telli yar ahmed’e kader mi?
*
Solana da deli gönül solana
Güze ermiş kışa çalmış yaşına
Gönül bakmaz doksanına haline
Acep tüllü yar ahmed’e mezar mı?

ahi kul ahmed

16 Ekim 2011
Okunma
bosluk

Timur’un Filleri’ne kul ahmedin şerri (taşlama)

bir ahi kitabı yazdırıp (AHİLER; SANATI İNSAN OLAN SANATKARLAR- ahi kul ahmed) 1500 bastırarak maliyetlerini ödetip parasını ödemeyip alacaklıları kapıya dayandırtarak TİMURUN FİLLERİNİ oynayan kutlama komitesindeki 10 zatı muhterem (Vali mv.Fikret bey/belediye başkanı yaşar bey/turizm müdürü/milli Eğitim md./sanayi il md./Prof. m. Fatih Köksal/Esnaf od. bir. başk./gençlik spor il md/ Ticaret odası başkanı sn. Göçen ve bir adem daha/ her birinin adına özel acaip taşlamadır..

*

Çok uzattım çok sıktım
Gönül açmaz gül ektim
Kimler yapar duamı
Topraktaki gül bahtım

*

Sen gül ol dediler gül
Taşıyan bulunur bil
Ne gelen var ne bülbül
Topraktaki kul bahtım

*

Yaz dediler yazdım gül
Yaz gülleri yazdım gül
Güz dediler gülüm gül
Topraktaki sol bahtım

*

Ahi dönmez sözünden
Yaz demişse hayrından
Al kitabı solundan
Topraktaki şer bahtım

*

Ey vali neyler kimi
Bin motur saray yapi
Ol fakir ölsün hemi
Topraktaki kaz bahtım

*

Sana çifte söz olsun söz
Hizmet karı cesaret yaz
Haktan gayri korkmuş, olmaz
Topraktaki hardır bahtım

*

Yaşar derler bir adem
Güller diker gül adem
Bina n’ola bin adem
Topraktaki şerdir bahtım

*

Bir çifte de sana salam
Yay bu şehri sıktı elem
Kerpiç ev yap insan ölem
Topraktaki yerdir bahtım

*

Fatih hoca atlar sözü
Sözün özü hakkın sazı
Çaldım saymaz ahi bizi
Topraktaki eldir bahtım

*

Fikret çavuş kimmiş acep
Hangi makam çalsam hicap
Saygı kim hak mı kul edep
Topraktaki gel gel bahtım

*

Müdürler Adil olmazmış
Kırşehir tu kalkınmazmış
Senin sırtın kaç sopaymış
Topraktaki hardır bahtım

*

Müdürlerin Mesudu bu
İman üzre çığırır bu
Ahlak iman eğitir bu
Topraktaki yardır bahtım

*

Hay Mustafam hay sev de gel
Seyri bırak sahaya sal
Gençlik haydi koşmaya gel
Topraktaki güldür bahtım

*

Namaz acele Fuat’ım
Yunus yazdım sevabım
Al eline kıl ölçelim
Topraktaki aşktır bahtım

*

Göçen göçmüş ölen ölmüş
Sakin durma gayret çalış
Baban gitti şimdi yokuş
Topraktaki sırdır bahtım

*

Bahamettin kime kuldur
Haktan başka arar yoldur
Vakit gele eğmek zordur
Topraktaki zordır bahtım

*

Sen mi dedin ben mi yazdım
Sıkı dursan karar sendin
Çevir gazı yansın şerhim
Topraktaki zardır bahtım

*

Sağlam olan sıkı durur
Korkar gayri seni bilir
Yazar Hak’ın doğru yürür
Topraktaki güldür bahtım

*

Üç beş kula var kul etme
Hayır işi gel şer etme
Bizi ellerden de bilme
Topraktaki gülüm gül gül..

*

Dediler sen gül olursan
Elbet bulunur taşıyan
Gül oldum gülüm diken yok
Topraktaki gülüm gül gül..

*

Ahi ahmed kuldur paşa
Süzer sizi baştan aşşa
Görmez sizde sıdkı vefa
Topraktaki gülüm gül gül..

*

Var ise kelamınız bize
Sal gelsin selamınız kıza
Söz ettim hatırınız ola
Topraktaki külsünüz kül

*

Kül dedimse harı geçmiş
Aşk sizlerde er kocalmış
Bu fakir gör od’na yanmış
Topraktaki gülüm gül gül…

*

Gül derim hara dikerim
Kul varıp arşa çıkarım
Yar olsam her gün ölürüm
Topraktaki gülüm gül gül..

………..

Yazdık size şimdi bize
ahi ahmet kefen dize
Baş ucumda çevir göze
Ölmekteki hazdır bahtım

*

Demem size ölün kime
Hayat size ölüm bize
Yaşarsınız üç gün fazla
Ölmekteki sazdır bahtım

*

Yaz kelamı hak sazıdır
Kim okumaz şer başıdır
Bu çobanın kıl işidir
Ölmekteki hoştur bahtım

*

Bir söyledim pir söyledim
Kul olup da hak söyledim
Sazı kırdım hu söyledim
Ölmekteki erdir bahtım

*

Olur verin ya vermeyin
Dosttan sayın ya saymayın
Ahi kul ahmed bilmeyin
Ölmekteki nurdur bahtım

*

Dilenmedik merhamet, yaz
Hak var ise bir makul söz
Üç gün sonra kurulur, yaz
Mahkemedeki hak bahtım…

*

ahi kul ahmed

7 Ekim 2011
Okunma
bosluk

Bir Ahi Büyüyor

biri ya takılacak ya zulmedecek

yahut yüreğim şöyle bir okşayacak

Hak ruhuma ney misali üfürecek

ötmeye mecbur kalır şairin oğlu 

*

Rabbim yollamış beni Kırşehir iline

babam Ama Hafızın Hakkı’dır biline

beş yaşında gidilir mi Cumhuriyet’e

mahkemeye mecbur kalmış Kalaycıoğlu

*

orta ikiyi feda, git İmam Hatipe

Kuran, tefsir, hadis, arapça ilim ile

üç yıl sonra dön gerisin geri Cacabey’e

birinciliğe yakışmaz mı imamoğlu

*

Kırşehir Lisesi az kahrımız çekmedi

Nimet hanım şu kızla dans ediver derdi

Sütçü edebiyat notumu pek kısardı

itiraza mecbur kalmış berberin oğlu

*

Ali Hikmet söyler “çatal karam çingenem”

Porto Riko’da kumar, Kabe’de namazım

desteksiz atardı Ali Hikmet’in vahabım

özlemeye mecbur kalmış berberin oğlu

*

sonra gurbet başladı Siyasal ile

koptu bağrım gül kokusun eller ile

hasret çöktü Aşıkpaşada dam eve

özlemeye mecbur kalmış gurbetin oğlu

*

ineğimiz vardı sürerdik sığıra

tavuklar gıdaklayıp verirdi yumurta

misafir ağırlardık iki katlı konakta

gelenleri seyran etmiş konağın oğlu

*

büyümüş okumuş Ahi Evran kim demiş

kalem çalmış Ahilik bir insanlık imiş

site kurup “ahikirsehir”i duyurmuş

duyanları hayran etmiş ahinin oğlu

*

lakin halkı şaşmış, bilirken bilmez olmuş

Ahi Evran veli yerinde yatsın demiş

duadan öte de bir şeyini bilmezmiş

cahilleri seyran etmiş bilenin oğlu

*

Garipname ile aşıkpaşa menzilli

Felekname dedi kim Ahmedi Gülşehri

Yaratılanı yaratandan seven Yunus’u

Cümlesini seyran etmiş Rahmanın kulu

*

Ey Kırşehir bağrındakiler beni yakar

Karabacak Dinekbağı Kılıçözü akar

Kaleden oruçta ramazan topu atar

Kul Ahmet beyan etmiş ki hallerim AHİ

*

ahi kul ahmed’in kısa bir hayat hikayesidir.
*

ahi kul ahmed

30 Nisan 2011
Okunma
bosluk
  • Page 2 of 2
  • <
  • 1
  • 2
kırşehir Son Yazılar FriendFeed

Dili Seç

cami alttan ısıtma
halı altı ısıtma
cami ısıtma
cami ısıtma