ahilik,ahi,ahi evran,islam,aşıkpaşa,kırşehir,ahmedi gülşehri,selçuklu,osmanlı,insan,güzel ahlak

Gökçe Gelin Şiirimiz ve Türküsü (sesli video)


Popüler Aramalar

 

Suya gider nazlı gelin hoş gelin

Bakracı da salla salla boş gelin

Sana yandım sana yandım yakıldım

Altunu da akçe akçe say gelin

 

Sarı çiçek çiğdem açmış nazınan

Kırmızı gül gonca açmış yazınan

Alam seni düğün dernek sazınan

Yarini de oyna oyna seç gelin

 

Sevdana düşeli sekiz yıl oldu

Kerem eyle sevdiğim hazan oldu

Dağlar perçemini kaşına yazdı

Bahtını da yaza yaza seç gelin

 

Hele bir yol yanaşsam algına

Tebdil gerekir bakracı güzele

Türküler yaylakladım boylarına

Zülfünü de sala sala geç gelin

 

Ağu mu içirdin divane ettin

Aşığa saymadın yabana verdin

Dilerim Allah’tan koynuna yazdın

Yiğiti de ölçe ölçe seç gelin

 

Şu dağları dolanırım geline

Altun akçe takıştırır koluna

Ben bir şahan olsam çöksem dalına

Halleri de uça uça geç gelin

 

Bir gül olsan da dalımda sallansan

Terzi biçesin de gömleğim olsan

Öle dursam da bir Yasin okusan

Namazı da aşkın aşkın kıl gelin

 

Seni ben severim de alem içun

Zemheride açılan güller içun

Zalim bakışlara düşmüş can içun

Benleri de saya saya naz gelin

 

Sallanı sallanı gelir pınardan

Bakraç ister gözü göğnü bakırdan

Sen bir ucu ben bir ucu hayattan

Elleri de tuta tuta ölç gelin

 

Güzel seni saydım yeşil ördeğe

Seyfe midir seni süzgün uçmağa

Gelin senle girsem nice gerdeğe

Canları da kata kata öl gelin

 

Ela göze sürme çeker nazeyler

Yare bilmez gönül şavkı haleyler

Gelin sana beş bin veren azeyler

Kendini de gökçe gökçe tart gelin

 

Güzel seni sevdim güzden seveli

Dağlar çekermiş al beyaz perçemi

Yolum uğrasa da emsem lebleri

Koynuna da ala ala yak gelin

 

Ağu içtim yarin narin elinden

Zulme varır gayri ince belinden

Sen bir ayrı ben bir ayrı sazından

Aşkını da lime lime et gelin

 

Ayağına giyer allı yemeni

Yeşiller içinde ipek şalları

Ben bir turna olsam sen bir selamı

Yarine de nazlı nazlı ver gelin

 

Ben bir ahi olsam ahmed kaşından

Güzel mayil olam gönül sazından

Yazlı kışlı ömür ister kulundan

Ahiri de yite yite vay gelin

 

 

bazı bilinmeyebilecek kelimeler:

bakraç: su veya yoğurt çalmaya uygun bakır kap

sekiz yıl: ahi kul ahmedin gerçek sevgilisi ile aşk sürdürdüğü süre

algın: çekici, çok güzel

tebdil: tanınmamak için elbise değiştirmek

namazı aşkın kılmak: namazda ihlas dolayısıyla kendini kaybedip çok yükseklere erişmek.

zemheri: eski takvimde en soğuk aya verilen isim. ocağın yarısı ile şubatın ysarısına tekabül eder.

hayattan: bakraç ortada tek kulp olmasına rağmen bunu iki kişi tutar. işte bakraç gibi hayatın da eş ile beraber tutulması gerektiği vurgulanıyor. güğüm ise tek kulplu olup hayatı tek kişinin yüklenmesini ifade ettiği için bakraça kinaye olarak konuşulur.

seyfe: kırşehirde bir göl olup derinliği iki metreyi geçmediği için turnaların mekanıdır. çünkü turnalar derin yerde yemlenemezler.

gökçe gökçe:ilgili kıtada önce “gelin sana beş bin veren az eyler” sözünün arkasından gelmesi gökçenin maddiyattan farklı olduğunu söyleniyor. buna göre gökçenin manevi bir değer olması gerekiyor. örneğin gelinin güler yüzlü olması bir gökçeliktir. tatlı dilli olması, yumuş-söz- tutar olması gibi ahlaki bütün şeyler bir gökçeliktir denilebilir.

lebleri: gelinin göğüsleri

—————————–

 

Not: Her kim bu sitede yer alan islami bir emirle amel ederse; o kişiye duamız vacip olmuştur. Şifa bulur veya işi olur ve imanla göçer ve ahirette şefaatimiz vacip olur bi iznillah. İlgili ( Derdi olan…) yazısını okuyunuz lütfen…

 

aşık ahi kul ahmede yazmak nasib olmuştur

Gökçe Gelin Şiirimiz ve Türküsü (sesli video) ile Benzer Yazılar:

25 Aralık 2013 Saat : 5:25

Gökçe Gelin Şiirimiz ve Türküsü (sesli video) Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

kırşehir Son Yazılar FriendFeed

Dili Seç

cami alttan ısıtma
halı altı ısıtma
cami ısıtma
cami ısıtma