ahilik,ahi,ahi evran,islam,aşıkpaşa,kırşehir,ahmedi gülşehri,selçuklu,osmanlı,insan,güzel ahlak

Aşk-ı Tevhid – 1 (Şerhli) (İlahi)


Popüler Aramalar

Besmeledir söze baş

Berekettir nice iş

İman kavi tevhid hoş

La ilahe illallah

 

Her işe Besmele ile başlamak gerekir. Besmelesiz her işin bereketi kesiktir. (innehu min süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim ) ayeti nedeniyle her yazınıza besmele ile başlamanız gerekir. Şayet laik bir devlette yaşıyor ve re3smi yazı yazıyorsanız toplu iğne ucuyla besmele yazabilirsiniz. Onu da yapamıyorsanız ağzınızdan hafifçe besmele çekiniz. Aldığınız ete besmele çekildiğinizden şüpheniz varsa ete besmele çekiniz. Allah’ın adı anılmadan kesilen hayvanın eti yenmez.  Yahudiler Allah adnıı andıkları için onların kestiği et yenilebilir.

Hastalara şifa için bir kimse Kuran okumak isterse hastanın da bu süre zarfında 21 besmele çekmesi uygun olur.

Besmelenin bir kimsede reflekse dönüşmesi gerekir.ani bir olayda  “Aman bismillah” diyebilmelidir. İşine Allah ile başlamayanların işinin sonunu  Allah yetirmez..

kavi, güçlü.  İman kuvvetlendikçe Tevhide uymak daha hoş hale gelir.  İnsanla bütünleşir. ve şirke büyük düşman olur kişi..

 

Canu gönülden yada

Kaygulardan azade

Gönlüm kılar asane

La ilahe illallah

 

canu gönülden yabancıyı da kucaklamak gerek.

tevhid insanı kaygudan uzak tutar. gönlü sakin kılar. Geleceğinden emin olan şimdide sakin olur.

 

Gülü  gülşeni açar

Gülden yaranlar yazar

Onca sırra aşikar

La ilahe illallah

 

gül: tasavvufa yönelmiş insandır. kişi muhabbetle kızarır ve gül olur. Gülşen ise salim cemaatlerdir. bunların açılması aşka yönelip kokup sevilmesidir ki bunu tevhid sağlar.  gülden yaran demek Allah bu yola giren tasavvuf erbabını kendine yar kılmasıdır. tevhid bir çok sırrı açığa çıkarır. kişiye malüm eder.

 

Derdi gönülden siler

Azı çoğundan sayar

Arşu alaya çeker

La ilahe illallah

 

gönülde dert kalmaz. Sorun yine vardır fakat insandaki müşkülatı kalmaz.  Allah bu tür kişilerin amellerini az da olsa çoktan sayar.   kişinin makamını yükseltip Allah kendine çeker.

 

Güven eyler korkudan

Nuru salar ardından

Şeriatın yolundan

La ilahe illallah

 

Kişiyi korkularından emin eyler. nurun arkadan gelmesi kişinin yaptığı amelin nurla değerlendirilmesi demektir.  tevhid kişiyi şeriatın yolundan götürür. şeriat olmadan tarikat da olmaz zaten.

 

Seni sana bildiren

Ölmüş iken onduran

Sorgu sual yetiren

La ilahe illallah

 

kişiye kendini bildirmek “nefsini bilen Rabb’ini, bilir” hadisindeki gibi. yunus emre de : “ilim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir, sen kendini bilmezsin, ha bir kuru emektir.” buyurmuştur.  ölmüş iken ondurmak kişinin dinden uzaklaşarak öldüğü bir durumdan tevhid ona can verir. sorgu sual mezardaki sorgu sual olup kişinin cevap vermesini tevhid sağlar.

 

Allah’ı zikredelim

İmanı pak idelüm

Saf kalp ile diyelüm

La ilahe illallah

 

zikrin amacı binlerce Allah zikrinden sadece en iyi en ihlaslı bir defa söylenmiş ALLAH zikridir. imanın pak olması temizlenip şirkten arınması gerek. kalbin saflığı onun hastalıklarından kurtulması halinde kalp saflaşabilir. işte kalp saf olunca tevhide yönelmesi daha iyi sonuçlar verir.

 

Taatım sana Rahman

Afüv kıla sen sultan

Sevab üzre günahtan

La ilahe illallah

 

Taat demek Allahın emirlerine düzgün itaat demektir. kişi kafasına göre bir din yaşarsa bu sevap alsa bile Hakk katında makbul olmaz ve sevabı az olur. kişiyi itaat Allah katına çıkarır. seven sevdiğine tabi olur. aranan budur. fakat insanların çok azı bunu bilir. 

 

Daim kullar sehv eyler

Hatasını yük eyler

Kerim üste ver eyler

La ilahe illallah

 

sehv eylemek nisyan kelimesinden (unutmak) insan kelimesinin türemesiyle olur. burada insan bir ara Allah’ı unutur da günah işler ve günah ahirette kişinin sırtına vurulmuş bir yüke dönüşür. Kerim üste vermek demektir.100 milyar borçlu olduğunuza gidip battım sen yardım et dediğinizde kişi hem o 100 milyarı affedip git işini kur diye bir 100 milyar daha veriyorsa bu kişi kerim demektir. Hiç asffetmezse kötü adam, sadece affederse iyi adam olur. Allah’ın üste vermesi ise şöyle olur.

 

Kişi dünyada günah işler ve sonra ölmeden tövbe eder. Allah da ahrette o tövbe edilmiş günahı hem basğışlar ve hem de üste sevap verir. Ahrette diğer insanlar bunu görür ve sorarlar.. Bunu öğrenince de “keşke biraz daha bizde günah işleyip tövbe etseydik de bu sevaplardan bize de verilseydi. Allah sonradan imana gelen kafirlerin günahlarını affedecek fakat günahtan dönen Müslümanları da kerim sıfatıyla ikramlandıracaktır.

 

Aşık ol gel meydana

Candan geç sen canana

Rahman kılar yarana

La ilahe illallah

 

Aşık olmak bir yiğitliktir. İnsan böyle bir yiğit olunca meydana çıkabilir. Sevgili olan Allah için kişi canından geçmelidir.Eğer böyle olursa dünyada Hakk’ın geçerli olan sıfatı Rahman sizi kendine yaran (dost) kılar. Bu büyük bir şerefli dostluktur.

 

Can gözüm açtı tevhid

Hem arşa Burak tevhid

Hem kış hem yaz it tevhid

La ilahe illallah

 

Can gözün açılması Kalp gözün açılmasıdır. Keşif buna dahildir. Bu kişiler olayların gizli tarafını bilebilirler. Bunu tevhid yapar. Yalnız tevhid zikri yeterli olmaz. İdrakin de doğru olması şirkte bulunulmaması gerekir.  Tevhidin arşa Burak olması kişiyi hakk katına yükseltmesi demektir. Hem yaz hem kıştan maksat bütün zor kolay zamanlarda durumlarda tevhid etmek yalnızca yalnızca zikir değil tevhidi yaşamak demektir. Bunun bir manası da bütün zorluğu yenerek tevhide devam edilmesi gerek demektir.

 

Şeytanlar uzak olsun

Uzak ne merdud olsun

Müminler gazap kılsın

La ilahe illallah

 

Şeytanın uzak olması sizin ihlaslı olup Allah’a yakın olmanızla mümkündür. Şeytanla uğraşılmaz. Ona namazda veya başka durumlarda asla cevap verilmez. Onun merdud olması onun din dışına (merdud) çıkarılması demektir.

Din içindekine göre din dışındakinin din içindekini etkilemesi daha zordur. Müslüman itikad etmekle olunur.  Mümin ise namaz kılıp zekat verip itaatı tam olan mümin demektir. işte bunların basiretinden korkulur  ve bunlar şeytana gazap kılabilir. İş ve amelini gerçekten ihlasla Allah rızası için yapan insanlar  işlerine şeytan karıştırmadıkları gibi şeytana galip de gelirler. İşte bu gazaptır.

Hikaye: Bir derviş duyduğu uzak bir yerdeki ağaca tapanların ağacını kesmeye gitmek ister.  yolda şeytan karşısına çıkar ve onu bu yolundan vazgeçirmek ister. sözle anlaşamayınca birbirine tutuşurlar güreşte derviş şeytanı yener. bunun üzerine şeytan son kozunu oynar. der ki, sen bu işten vazgeçersen her gece senin yastığının altına bir altın koyacağım der.

 

Nihayet derviş bu söze kanar ve yolundan dönüp evine yollanır. Birinci gün gerçekten yastığının altında bir altın bulur ve sevinir. gelgelelim ikinci gün yastık  altında hiç bir şey yoktur. hemen şeytana kızar ve eski gittiği yola tekrar düşer. şeytan yine karşısına çıkar. yine kavgaya tutuşurlar. fakat bu sefer şeytan yener. derviş aptallaşır ve niye böyle oldu diye şeytana sorar.

 

Şeytanın cevabı hazırdır. der ki Önceki tutuşmamızda sen dorudan doğruya ihlasla Allah Rızası için gidiyordun ve bundan dolayı güçlüydün ve beni yendin. Ama şimdi sen yastığının altına şeytan bir şey koymadı diye gidiyorsun. benim nerde sözümde durduğumu gördün. bunlar hiç bir zaman Allah Rızası olan şeyler değil. Senin arkanda Allah olmadığı için bana yenildin. haydi bildiğin yere git artık..

 

 

Bu gözlere nur verdin

Gönüllere sevinç erdin

Bu gönüle seni yazdın

La ilahe illallah

 

Gözlere nur verdin demek bir manada namazdır. Rasulüllah namaz gözümün nuru demiştir. İkinci olarak gözün zahiri ve batını bir çok şeyi görmesidir. Üçüncü olarak  gözün baktığı yer veya olayı aydınlatıp çözüme erdirmesidir. Dördüncü olarak gözün kendisinin nur olmasıdır.

İşte gönüller böyle olursa sevince erer ve Allah kendini sevdiği gönle yazar. İşin aslı gönülde Allaf Lafzı zaten vardır ve yazılıdır. Bunu aktif hale getirdiğinde gönül her olayda Allah diye atmaya başlar. Yani bu zikir ya da her şeyi Allah’tan bilme bir yaşam tarzı haline gelir. Allah’ın aradığı da budur.

 

Canı sattım meccane

Canan kıldım her cane

Baha eyler kim yare

La ilahe illallah

 

Canı meccane (karşılıksız) satmak demek hiçbir beklenti olmadan canı canana vermek deme4ktir. Eğer bir beklentiniz öne çıkarak bunu yapıyorsanız işiniz yaş demektir. böyle aşk olmnaz.

Her cane canan kılmak demek Allah’ın hatırı için onun bütün yarattıklarını da severek hepsine karşılıksız canan olmak, onları sevmek, kazanç ve zamandan verip fedakar olmak demektir.

Baha bedel demektir. Kim Allah’a yar olmak istiyorsa bunun bedeli yukarıdaki her cane canan olmaktır diyor. Demekki insanları sevmeden fedakarlık da yapmadan Allah’ı sevmek mümkün olmazmış.. 

 

Ahmed tevhid kanmadı

Boşa Behlül olmadı

Hakk’tan gayri bilmedi

La ilahe illallah

 

Ahmed tevhidin hem zikrine ve hem de uyulması gereken kurallarına göre davranmaktan uzanmadı. Öyle ki bunu bir aşk şerbeti içer gibi gördü de bir türlü kanmayı bilmedi.

Behlül ise Abbasi Halifesi Harun Reşid’in deli derler lakin veli kardeşi olup Allah için olağanüstü haller gösteren kardeşidir. Dolayısıyla ahmed de behlül gibi davranmaktan bir çok manalar serdetti de ve bu işleri boşuna yapmadı. O da Behlül gibi çok şeyleri murad etti.

 

Haktan gayri bilmedi demek Allah yerine Allah’tan başka kimseyi koymadı demektir. İnsanlar önce Allah’a inandık derler sonra filanca ülkeyi kurtardı diyerek şirk yaparlar. Ya da Allah’a inandık deyip Allah’ın kanunlarını tepeleyip benim aklım var ben LAİK’im deyip Allah’ın kanunlarını yani O’nun kurallarının yer aldığı Kuran’ını inkar ederler. Kuran inkar edilince Kitaplara iman gider ve kişi KAFİR olur. İşte Hakk’tan gayri budur. Hakk’ta kalan, gayri bilmeyen ise O’nu sevmenin itikad olarak sevmekle beraber onun hükmünü de tanımak ve bütün söylediklerini kabul edip yaşamak demektir.

İnsanlar yarım bir imanın kabul edilmeyeceğini ve ATEŞE gireceklerini keşke bilselerdi…

 

 

hadis: kelime-i tevhid ile imanınızı tazeleyiniz” 

 

Muhammedürrasulüllah…

 

Diğer bütün şiirler gibi bu nasibimiz de okuyup amel edene şifa kaynağıdır. Öğrenciler sınavdan önce ilim yapanlar çalışırken okursa salim bir kafayla okuduğunda başarılı olması Allah’tan beklenir.

 

 

 aşık ahi kul ahmede nasib oldu Hakk’tan bunlar…Yazana nasib olur da ihlasla okuyana nasib olmaz mı..

 

 

 

 

Aşk-ı Tevhid – 1 (Şerhli) (İlahi) ile Benzer Yazılar:

26 Kasım 2013 Saat : 5:53

“Aşk-ı Tevhid – 1 (Şerhli) (İlahi)” için 2 Yorum

 1. KADİR ÇAKIR diyor ki:

  AHMET AĞBİ BÖYLE BİR YAZIYI SADECE 11 KİŞİ OKUMUŞ, BİNLERCE İNSANIN OKUMASI LAZIM

  • aşık ahi kul ahmed diyor ki:

   Allah kendine yar olacakları kendi seçer, merak etme Çakır Kadir.. elini uzatmayana sır verilmez ha şunu bil… İlmin ve sırrın değerini bilenler istekli hevesli ve meraklı olanlardır. Bunlar ihanet etmez ve ihlaslı olurlar. Çok okusunlar diye bir amaç yoktur. Saman da çoktur ama hepsini bir inek yer. Sırra vakıf bir kişi bile yeter. geri kalanını süpür gitsin…

   Yaman tıyneti var zaman dehşette felek
   Seman ziyneti var saman eşşekte felek

   Baha ziynetim taş değil manadır felek
   Mana diyenin taş gönlü yakuttur felek

   Tevhid kaplasın bu ruhu “illa”dır felek
   Felek yarandır bu nefse kaç “la”dır felek

   Ahi ahmedin tek derdi tevhiddir felek
   Felek kulların tek aşkı şeytandır felek

   Ya rabb canımı al, yazma mihnette felek
   İman yârimi sal cana cananla felek

Aşk-ı Tevhid – 1 (Şerhli) (İlahi) Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

kırşehir Son Yazılar FriendFeed

Dili Seç

cami alttan ısıtma
halı altı ısıtma
cami ısıtma
cami ısıtma