ahilik,ahi,ahi evran,islam,aşıkpaşa,kırşehir,ahmedi gülşehri,selçuklu,osmanlı,insan,güzel ahlak

CUMA SOHBETİ – 2


Popüler Aramalar

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Selamün aleyküm.

 

Cuma Hakkında

 

Müslüman, cuma sabahı banyo yapıp gusül abdesti almalıdır. salavatı biraz artırmalıdır. Cuma günü içki sigara gibi kötü alışkanlığı varsa bunları hiç olmazsa geçici olarak da olsa bırakmalıdır. insanlara daha sevgili davranmalıdır. az da olsa bir miktar sadaka vermelidir. Cuma Namazında Hutbe ile namaz selamı arasındaki geçen süre kadar dükkanını kapamalıdır. dükkan kapısına “namaz için kapalıyız” diye yazı asabilir. riyadan korkarsa yazı asmadan da kitleyebilir. Şayet kitlemezse cuma süresinde yapıyı satış ve anlaşmalar bereketsiz ve batıl hükmündedir. Mezhep imamları farklı kaviller söylese de ortak noktaları bereketsizlik ve kazançta bir şüpheye kadar gitmektedir.

 

Müezzinin Salavatla ilgili ayeti okuması bidattır, okunmaması gerekir. İmamın kısa ve özlü sözlerle hitabedip hutbeyi kısa tutması gerekir. Hadiste “hutbeyi kısa namazı uzun tutunuz” buyruldu.  Cemaatin farzdan sonra aynı mescitte kılacaksa 4 rekat Cuma son sünneti kılması gerekir. Şayet işine gidip de orada kılacaksa 2 rekat kılması gerekir. (Riyazüssalihin de bunlar iki ayrı hadsis olarak yeralmaktadır.) Rasülüllah efendimiz, kendi mescidindeki kılınacak 1000 rekatlik namazı bıraktırıp işinde iki kıl demekle bu ikiyi 1000 re4kattan üstün tutuyor demektir. müthiş bir şey…

 

Son sünnetten sonra kılınan Zuhru ahir ve son sünnet veyahutta bunları kaza naqmazı yerine kılmanın hepsi bidattır. Sahabe bunları düşündü fakat Ömer efendimiz zamanında yapmadı. Bir namaz kabul olsun diye veya kabul olmazsa yerine diye yeniden çift dikiş gibi namaz kılınmaz. Kaza kılmak da başka insanlara “ey millet bakın cuma 16 rekat anlamına gelir. zira kimse sizin kaza kıldığını bilmez. yani siz o takdirde yanlış anlamaya sebep olursunuz. bu yüzde kaza bile olsa kıyamazsınız vesselam…

 

    

Niyetleri Düzeltiniz

 

-        Hiçbir dînî ve dünyevi iş sevap beklentisi ile yapılmamalı. Niyeti daima Allah için, Allah rızası için yapmalı. Ancak Allah’ın vereceği sevap da küçük görülmemeli. Şeytan yerine şeytanî işlere muhalefet edilmeli ve şeytanlaşmış insanlardan uzak durulmalı.

 

 

Cahillere Karşılık Vermeyiniz 

 

-        Cahillerden uzak durulmalı. Onlarla tarikat yarışı yapılmamalı. Aksi halde onların hüneri size de bulaşır ve üstünüze sıçrar ve kişi inkara kadar gider. sebep de siz olursunuz..

 

 

 

Zulme Karşı Durmak Büyük Sevaptır

 

-         Zulme karşı durulabiliyorsa bu güzel olur ve daha makbuldür. “Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır” Hadis. yolda şeytan olarak gezmeyin. Karşı çıkmak için feda  edeceğiniz veya göze alacağınız hiç bir şeyiniz yoksa zulme karşı durmanız mümkün olmaz.. kendiniz de zulüm yapmaktan kaçınınız.

Dervişin biri, elde bir testi su ile cehennemi söndürmeğe yola çıkar. Yolda zebellah gibi bir melek elindeki kamçıyı dervişe şöyle bir şaklatır. derviş “vay anam” deyip yanar. Melek ikinci defa kamçıyı dervişe dolayınca “yandım anam” diye bağırır. melek bir üçüncü defa okkalı okkalı şaklatınca artık işin sırrı belli olur. Derviş “zalimler için yaşasın cehennemder ve yolundan geri döner.

Ahir zamanda zulüm de zulme uğramak da yaygınlaştı. Asıl zalim olan şey günümüzde kanunlardır. Bazı sınıf insanlar yine bazı sınıf insanları kanunlar yoluyla söğüşlemektedir. Mesela İslam’da fakirler de ödediği için KDV gibi bir vergiyokken günümüzde bağırttıra bağırttıra vergilendirilmektedir. bu zulümdür. zenginlerin vergisi fakirlerin vergisinden düşüktür. İslam zekatı zengine yükleyip fakirin harcaması ile ciro üzerinden yatırım yapılmasını öngörürken, bugünkü aklı evveller asgari ücreti kısarak rekabet gücümüzü korumalıyız zülmünü yasallaştırıyorlar koltuklar üzerinden. zengine de vergi versin diye değil de vergi vermesin gitsin bir fabrika daha açsın istihdamı artırsın diye bakıyorlar.

 

Halbuki Allah zekatı zengin ödesin, ödemezse sırtını dağlarım dedi. işte bunlar büyük zülüm ve büyük aldatmaca. Asıl mücadeleyi bu kanunlar üzerinde göstermek gerekir. Şayet çalıştığınız yerdeki kanunlar zulüm yapıyor ve siz orada düzeltmek veya düzeltemiyorsanız oradan ayrılmak da istemiyorsanız ahirette yaptığınız kadar yapmadığınızdan da sorumlu olacağınızı asla unutmayın. Bir de bizim hiç bir iradi kararla ne özel sektöre ne de idareye bilinçli olarak gitmediğimizi lütfen hatırlayın. Soranlara “ALLAH beni kendine sakladı aslanım kendine. Bak aşık etti” diyorum… 

 

 

Tertil Manayı Bilme4yi de Gerektirir. 

 

-        Hergün Kur’an tertîl üzere okunmalı. Yani manası tefekkür edilmeli. Kur-an’ın bir çok manası tertîl üzere okuyanlara açılır. Dolayısıyla açılan mana yalnız size açılan bir sır olur. En önemli tefekkür namaz kıyamındaki tefekkürdür.

 

 

Hayrı bütün Ömre Yaymak Gerekir.

 

-        Her gün düzenli az da olsa bir hayır verilmelidir. Örneğin bir simitçiye iki lira yoldan geçen fakir çocuklara verilmek üzere verilebilir. bir fakir aileyi kardeş seçip banka hesabına gücünüzün yettiği kadar ve fakatgerçek bir destek rakamı yatırılırsa güzel olur. ayrıca kapınızdan da kimse boş dönmemeli. verdikleriniz fedakarlık düzeyinde olmalı. Bir gün bütün cebinizdekini verip kimseden de münübüs parası istemeden evinize yayan gidebilmelisiniz. Takva ne paranın ne de bedenin sıcaklığında asla elde edilmez.

Bir Müslümanın kalbi umreye gittiğinde kalbi ne kadar çarpıyorsa Fakire verdiği sadakada da o kadar çarpmalıdır.  Bir fakire 20 lira istiyorum. adam bir hafta sonra umreye gidiyor. Bu ne demek. adam sevap ticaretine gidiyor demek değil mi? 6 ay sonra adamın dükkanı manevi pisliğe boğuldu. hala da öyle.. yazık, yazık ki ne yazık..

 

-        Yemek yedikten sonra bir dilim ekmeğinizi ufalatılıp kuşlara verilmelidir. Bu, yemek istediğiniz ekmeğin bir parçası olmalıdır. yani var olanı değil sizin yiteceğinizi vermelisiniz. ki siz kendinizden bir şey vermiş olabilesiniz.

 

 

-        Cennet, namazı aşkla beşer beşer kılıp, çorba kaşığını karşı tarafa düşünmeden uzatanlara daha yakındır. Hiç izaha ihtiyacı yok bunun….

 

 

İnsan İstemeğe değil, vermeğe, Malik olmağa değil Şahit olmağa gönderilmiştir.

 

-        Kimseden bir şey istemeyeceksiniz. Sadece durumum şu diyebilirsiniz. Fatiha’da iyya kenestain (yalnız senden yardım dileriz) deyip de bunu inkar ederek insanlardan istemek de neyin nesi?? Bu ayete kim ne oranda uyabiliyorsa ve katlanabiliyorsa takvası o derece ileride demektir. Aksi ise kişinin avam olduğunu gösterir. Riya olmamak üzere bir gün bütün paramı birisine verip kimseden de iki lira münübüs parası istemeden şubat ayının buz kestiği bir vakitte Kızılay’dan Etlik’e (7 km) dona dona yürüdüğümü hatırlıyorum.

Oğlumun fakir bir arkadaşı oğluma “Baban evinizin mutfağını verir mi?” demiş. Bir cümle ile cevap verdim. “Söyle arkadaşına gitsin söksün götürsün” dedim. İki günde koca mutfağı genç söktü götürdü. benim hoşnutluğum o gencin hoşnutluğundan az değildi. bunları riya saymayımnız lütfen. örnek olsun diye yazdım. Eğer böylesine uç boyutlarda iyilik yapmıyor veya yapamıyorsanız, insanları etkilemeniz asla mümkün olmaz. ALLAH’ı da etkileyemiyeceğinizi unutmayın olmaz mı? Rabb’imin kapısının eşiğinde 43 sene yatıp yüz sürdüm de ancak 53 yaşımda aşıklık verdi. 

 

-        Kimseden su istemeyeceksiniz. Kalkıp, suyu alıp önce, “su isteyen var mı?” diyeceksiniz.

 

-        İnsan dünyaya “vermek” için gönderilmiştir. Almak için değil. Hakk yolda olan kişi birinden bir şey isterse yer gök titrer. Avam ise isteyebilir.

 

-        İnsan konuşurken malik olarak konuşmamalıdır. İnsan şahit olarak gönderilmiştir. Malik Allah’tır. Kul emanetçidir. Emanet, bir şeyi aynen geri vermeğe denir. Eş ve evlatlar bu emanete dahildir.

 

-        İnsan var, seni sen eder. İnsan var, seni senden eder.

 

-        Üç tür insan vardır:

  1. Sen incitmesen de incinir
  2. Sen incitince incinir
  3. Sen incitsen de incinmez.

 

aşık ahi kul ahmede yazmak nasib olmuştur.

    

CUMA SOHBETİ – 2 ile Benzer Yazılar:

25 Kasım 2013 Saat : 2:13
  İslam

CUMA SOHBETİ – 2 Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

kırşehir Son Yazılar FriendFeed

Dili Seç

cami alttan ısıtma
halı altı ısıtma
cami ısıtma
cami ısıtma