ahi

ÖZGEÇMİŞ 56 Kirşehir doğumludur. Aşıkpaşa Tekke Sokakta yetişmiştir. Orta ikiden gönüllü olarak imam hatip birinci sınıfa giderek bir yıl feda etmekle ALLAH için bir feta yaptığını ümid eder. Cacabey Orta Okulunu birinci bitirdi. Kırşehir Lisesi ve Ankara Siyasal 79’da mezun oldu. 17 gün sonra girdiği bir bankanın Müfettiş Muavinliğinden 15 gün sonra “aptal mısın” uyarılarına kulak asmadan “ben faize hizmet etmem”dedi ve sokakta yürümeye başladı. Bir büyük zat ona “keşke ben de Allah için böyle bir feta yapabilsydim” dedi. 31 yıldır bir Maliye’de Başmüfettişi olarak halen çalışmaktadır. Üniversiteden sonra çalışırken aynı anda toplam 5,5 yıl Kuran, Hurufat, Tefsir, Hadis, Hat, Sosyoloji ve Psikoloji ilimlerini tahsil etti. -Halen 50 adet hakemli dergilerde bilimsel makalesi yayınlandı. -Halen yayınevine basılmak üzere gönderilmiş mesleki bir kitabı, -Ahilik konusunda “Ahiler; Sanatı İnsan olan Sanatkarlar” adlı yayınlanmış bir Ahi kitabı, (ikinci baskısı hazırlanmaktadır) -Son kontrolü yapılan 800 sahifelik, İslamın 5 unsurunu (şart demek bir sınırlama getirir ve müslümanlığı bu şartlarla sınırlar ki yanlıştır) içeren henüz yayınlanmamış bir dini kitab çalışması, -Matbaaya verilmiş bir “Kurban İlmihali” -Bitmek üzere bir “Kurban İlmihali ve Güzel Ahlak” çalışması, -Yunus Emre ve Güzel ahlak” adlı bitmek üzere olan bir başka çalışması, Zaman zaman haber sitelerinde yazarlık da yapmaktadır. Tasavvuf ve geleneksel tarzlarda şiirler nasib olmaktadır. O geleneksel tarz ile tasavvufu ayırmaz hepsini ilahi düşünür. Allah’a da yazar kullara da.. aynı aşkla.. eskiden lise yıllarında kızlara yazıyordu şimdi biraz daha fazla olarak Allah’a yazıyor. Ancak kulları hiç unutmadan!!!... o ümmetsiz yapamaz.. Tevhidsiz bir ibadet ya da konuşmadan ya da tel mesajından nefret eder. Mesajınıza mutlaka ya selamün aleyküm, ya inşaallah, ya Allah ve benzeri Allah’ı doğrudan hatırlatan kelimeleri yazmalısınız. Kısa bile olsa olabilir. Ancak Allah’sız iş yapmaya ya da buluşmaya kallkanları ve onların mesaj ya da konuşmalarını rez,il eder veya “dilini keserim” mesajıyla iade eder.. Yeter ki bir şeyi aşk ile kucaklasın. Şiirlerinde; Yunus Emre, Karacaoğlan, Bayburtlu Hicrani, Erzurumlu Emrah, Kul Himmet, Murat Çobanoğlu, Ruhsati, Aşık kul ahmet, Aziz Mahmut Hüdai, Hacı Bayram-ı Veli, Hoca Ahmet Yesevi gibi değerlerin kalıp ve mana etkileri oldukça baskındır. Şiir işinden bütün maddi kazancı pazadaki karpuzcuyla domatesçilere anında uydurduğu manilerden dolayı hoşlarına gittiği için 75 kuruşluk 50 kuruşluk fiattan ikramlardır. Manevi değerlerini dost için arşa postaladığını düşünür. Şiirlerinde “kul ahmed” mahlasını “bu isim edeplidir” diye kullanılıyordu. Ahilik meselesine el atınca kendisini bir şey yapmak zorunda hissetti ve “ahi” adını da mahlasına ilave etti. Artık yunus’u da ilave ederse taşıyamaz çöker kalır mübarek.. Bu fakire çok konuşuyorsun dediler, lakin yanlış konuşuyorsun demediler. Iki siyah ayakkabısı olmaz, üç takımı olmaz, servis yerine halkı tercih edip otobüsle gider, koltuk yerine kibirlenmemek için 20 yıldır sandalyede oturur, selam vermek için Rabbim beni gönderdi deyip hastanaden çarşıya otuz kişiye, Ankarada 100 kişiye selam verir. Bir münibüste 20 kişi selamı latif bir şekilde duyması gerekir. Hiç alan olmazsa 20 kişiyi de fırçalar cevap hakkı doğurmadan.. Her konuşacağı adama selam verir, vermeyeni uyarır, Allah’ın adının anılmadığı, selam ya da inşallah demeyen mesajları reddeder, resmi yazılarına toplu iğne ile besmele yazıp yollar, sıkça deli ya da çatlak derler bir ademdir. Onun el ucuyla ya da dil ucuyla tuttuğu bir şey olmaz. Ruhuyla ya da bedeniyle girmediği bir kişi ya da olaya şiir yazmadı. O bir radikaldi. Doğru yola gittiği için bu radkallik okulda başarıyı, ilahi aşkta da mesafe katetmesini sağladı. Yanlış yola gitseydi dibin dibini bulacağı muhakkaktı denilebilir. Açlığını sormadığı, ikramsız gönderdiği, koluna girmediği misafiri olmaz. Tanımadığı yoldaki insana bile şaka yapmazsa çatlar ölür. Sadece inatçılar ve ahmaklarla anlaşamaz. Onun lisanında “illallah” dışında “illa” yoktur. Sadece uykudan dolayı kaçırdığı namazı olur ve ona acır. O bir ümmetçidir. İslam kardeşliğini savunur. Bu kardeşliği bölen Milliyetçilik, aşiretçilik, ulusçuluk, hemşehricilik, cilik.. her ne ise hepsine kavi bir düşmandır.. o bütün inanan müslümanları (ümmeti) çok sever çok, çok,, Hiç bir farz namazı hızlı kılmadı. İmamken cemaati dikkate aldı lakin camaate göre namaz kıldırmadı. Cemaat olalım diye 20 dakika bir adam bekler. Her türlü seçeneğe zulme yol açmadığı sürece evet der. Kendine yapılan zulme ya da küfre “elhamdülillah” der ve sitesinde birlikte yayınlar. Lakin onun bir arkadaşına yahut herhangi birine bir zulmederseniz sizi sokak ortasında döver, alimse rezil eder, imamsa bağırır. Elhamdülillah hiç “dilsiz şeytan” olmadı. Fakat yanında kendine yapılan zulme sessiz kalan çok dilsiz şeytanlar gördü. Kimseyi dost tutmadı. Hakkı dost seçti. Kullar ona geldi dost oldu. Bu onu insanlara eyvallah etmekten ve adaletten sapmaktan korudu. Kardeşini bile sadece “Allah için” sevdi. Son iki sözü şudur “sulu zırtlak bu adamı okuyup da ne anladınız dostlar” ve “CENNET; Namazı 5, 5 kılıp, çorba kaşığını karşı tarafa uzatanlara daha yakındır” Çok parası yoktur, hep borç içinde yaşar. Lakin 50 defa borç alıp geri getirmeyin 51’incide gene gidip isteyin yine varsa verir. Bu fakirin ölçüleri insana göre asla olmadı çünkü. İnşallah son nefese kadar böyle gider. O telif hakkı peşinde koşan meslek örgütlerine üye olmaz. telif hakkının aşırı korunmasının islam’a aykırı olduğunu, ilmin kaynağının Allah olduğunu, verilmesi gereken zekatının %100 olduğunu düşünür ve eserlerine bu ibareleri çekinmeden koyar, isteyen olduğunda paralı veya parasız gereğini de yapar. İletişim: ahikirsehir.com insanveislam.com 0 507 701 10 25 ahikulahmet@gmail.com Not: İlmin kaynağı Allah c.c. olduğu ve zekatı da yüzde yüz olduğu için bu sitelerdeki / kitapçıktaki bilgilerin / şiirlerin telif hakkı yoktur. Aslına sadık kalmak ve ticari olmamak kaydıyla basılabilir, çoğaltılabilir, yayımlanabilir, alıntı yapılabilir, tercüme edilebilir, dostlarınıza gönderilebilir...

ahi Tarafından Gönderilen Yazılar

kırşehir Son Yazılar FriendFeed

Dili Seç

cami alttan ısıtma
halı altı ısıtma
cami ısıtma
cami ısıtma